vrijdag 26 augustus 2022

Genadige God, U hebt Uw eniggeboren Zoon gezonden in de wereld opdat mensen overal op aarde Uw barmhartigheid en rechtvaardigheid zullen loven. Vandaag willen wij U bidden voor de machthebbers en religieuze leiders in Turkije. Wij bidden U dat zij de waarheid, schoonheid en kracht van het Evangelie steeds beter leren kennen; dat hun hart open gaat voor Jezus Christus en dat zij hun landgenoten met nieuwe ogen zien. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Victor de Kluizenaar, martelaar tijdens islamitische vervolgingen, door Christus onze Heer.