vrijdag 26 april 2024

God, Schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is, in Turkmenistan wonen miljoenen mensen die de Paasboodschap van Jezus Christus nog niet kennen. Wij vragen Uw zegen voor het missiewerk onder de Turken – speciaal onder de machthebbers, de rijken en de jongeren. Geef dat velen van hen geraakt mogen worden door de liefde van Christus, zich bekeren en stand houden in hun geloof onder alle omstandigheden. Dat het Evangelie klinkt in het hart van steeds meer mannen en vrouwen in Turkmenistan. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maria, Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, door Christus onze Heer.