God van levenden, Uw Zoon vraagt ons om te waken en om de tekenen van de tijd te verstaan. Wij vragen U: geef dat wij onze medebroeders en medezusters in Myanmar steeds indachtig zijn in onze gebeden. Schenk hun de vrijheid om hun geloof in Uw Zoon te mogen verkondigen aan hun landgenoten en geef dat wij, door ons gebed voor hen, mogen groeien in liefde voor U en voor onze naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Liberatus, Bonifatius en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.