Heer onze God, op de Schedelplaats werd de dood glorievol overwonnen voor alle mensen door Uw Zoon Jezus de Christus. Wij vragen U in dit Paasoctaaf: bevestig onze paus en alle bisschoppen in het geloof. Schenk hun onderlinge eensgezindheid en een grote liefde voor de mensen. Bescherm hen tegen vervolging, geweld en kwaadsprekerij. Geef dat zij hun ambt uitoefenen met wijsheid, zuiverheid en geduld. Door Christus onze Heer.