Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons allen verlost door zijn kruisdood. Wij bidden U in deze tijd van boete, bezinning en vasten voor alle mensen in het Midden-Oosten die lijden aan vervolging en aan geweld. Schenk speciaal aan kinderen die ouders hebben verloren, troost, hoop en vertrouwen. Wees hen steeds nabij met Uw liefdevolle zorg en geef dat velen zich hun lot aantrekken. Door Christus onze Heer