God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus vertrouwde Zijn Evangelie toe aan Zijn discipelen. Wij bidden U vandaag voor de priesters en hun parochianen in de arme wijken van de grote steden van Venezuela. Wij danken U voor hun geloof en goede werken. Wij vragen dat hun getuigenis en inzet vrucht afwerpen, en dat vele bewoners van de barrio’s baat ondervinden van hun trouw aan Uw Zoon Jezus Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Timoteüs en de heilige Titus, bisschoppen, door Christus onze Heer.