vrijdag 25 maart 2022

God onze Vader, Uw engel Gabriël heeft aan de heilige maagd Maria geboodschapt dat zij moeder zou worden van Uw Zoon. Zij stemde in, werd overschaduwd door Uw Geest en werd zwanger van Uw goddelijk Woord. Wij bidden U dat mensen overal de waarheid en de kracht van het Evangelie leren kennen en hiermee instemmen; dat hun hart open gaat voor Uw Woord en dat zij hun unieke talenten inzetten voor een vreedzame en rechtvaardige wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.