vrijdag 25 juni 2021

Barmhartige God, Uw Zoon is de enige weg die leidt tot het ware leven. Wij danken U voor zijn liefdevolle woorden van wijsheid ten leven. Wij bidden U daarom dat velen in de Islamitische Republiek Mauritanië kennis nemen van de Goede Boodschap en dat hun ontmoeting met Jezus Christus en zijn Kerk hun leven ten goede keert. Schenk hun de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven in Uw Licht. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Maria Lhuillier, maagd en martelares, door Christus onze Heer.