vrijdag 25 februari 2022

God van genade en barmhartigheid, U hebt zich in Jezus Messias geopenbaard als een God van gerechtigheid en liefde voor alle mensen. Wij danken U vandaag voor de inzet van de Irakezen bij de opbouw van hun land. Geef dat de samenleving die zij met elkaar maken steeds meer gekleurd wordt door de Christelijke waarden en dat de Kerk daar in vrijheid Uw liefde en gerechtigheid mag vieren. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Didacus Yuki Ryosetsu, priester, martelaar tijdens de vervolgingen in Japan, door Christus onze Heer.