vrijdag 25 december 2020

Eeuwige God, in het begin was het Woord en dit levende Woord was bij U. Op deze heilige Kerstdag, waarop wij, delend in de hemelse vreugde, de geboorte vieren van onze Heer en Verlosser Jezus Christus, willen wij uw overvloedige zegen vragen voor alle Christenen en mensen van goede wil. Wij bidden U vandaag speciaal voor Christenen die vervolgd worden omwille van hun geloof in de geboorte van uw Zoon naar het vlees. Door Christus onze Heer.25