Almachtige God, U hebt hemel en aarde geschapen op de eerste dag. Op deze Kerstdag, waarop Uw volk met vreugde de geboorte van onze Heer en Verlosser Jezus Christus viert, willen wij U bidden voor alle Christenen en mensen van goede wil. Dat zij Uw zegen van vrijheid en gerechtigheid mogen ontvangen, waar zij ook wonen. Door Christus onze Heer.