Barmhartige Heer, genadige God, De schande van het kruis hebt U omgebogen tot teken van heil. Wij bidden U op deze vrijdag voor al die mensen in Nederland die hun eigen kruis door het leven dragen. Voor ouders die een kind hebben verloren, voor kinderen die lijden onder de scheiding van hun ouders, voor jonge mensen die geen werk kunnen vinden en voor ouderen die hun geheugen verliezen en vereenzamen. Door Christus onze Heer.