Almachtige God, Uw Zoon is de Goede Herder en het Lam. Wij danken U vandaag voor zijn zelfoffer uit vrije wil op het kruis. Wij bidden U voor mensen die vandaag met Hem meelijden in Haïti en in de Dominicaanse Republiek. Voor de zieken, voor ontheemden, voor werkelozen en voor stervenden. Schenk hun allemaal de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven in Uw Licht. Door Christus onze Heer.