vrijdag 24 september 2021

Barmhartige Heer, U hebt uw Zoon gezonden om de wereld te redden door zijn vrijwillige zelfgave op Golgota. Wij vragen U dat velen in Noord-Korea via de clandestine evangelisatie geraakt worden door het liefdesoffer van Jezus Christus, en zich steeds weer toekeren naar de Blijde Boodschap. Wij vragen ook uw grote zegen voor kinderen die daar opgroeien in armoede, en die vaak zonder voldoende eten en ouderlijke liefde een weg moeten zoeken in het leven. Wij bidden U dat deze jongeren mensen ontmoeten die zich met oprechte liefde over hen ontfermen en hen de weg wijzen naar uw Kerk. Door Christus onze Heer.