vrijdag 24 november 2023

Almachtige God, Uw Zoon Jezus Messias kent het leed dat mensen teistert. Wij vragen Uw zegen voor gezinnen in Guatemala die leven in armoede. Wij bidden U dat Uw Kerk daar haar zending met toewijding uitvoert, en dat zij de situatie van vele armen ten goede verandert. Geef dat de armen in Guatemala, door de naastenliefde van hun christelijke landgenoten, Jezus Christus willen ontmoeten in zijn Kerk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaren van Vietnam, door Christus onze Heer.