vrijdag 24 mei 2024

Heer onze goede God, Uw Zoon Jezus Messias is het Licht van de wereld. Hij is de enige weg die leidt naar U. Hij is de waarheid. Geen andere waarheid maakt ons vrij. Op deze vrijdag bidden wij U vol vertrouwen: geef dat wij niet opgaan in wat vergankelijk is, maar oog houden voor de hemelse goederen. Dan zullen wij U altijd danken met een oprecht hart en de verrijzenis van Uw Zoon verkondigen aan onze naasten. Dit bidden wij U op voorspraak van de zalige Isidorus Ngei Ko Lat, catechist en martelaar tijdens vervolgingen in Myanmar, door Christus onze Heer.