vrijdag 24 juni 2022

Heilige God, uit de zijde van de gekruisigde Jezus vloeiden water en bloed. Zijn hart was vol van Uw liefde. Wij bidden U op dit hoogfeest voor alle mensen die Uw liefde niet kennen; voor hen die zich alleen en eenzaam voelen. Dat zij de grote liefde van Uw Zoon mogen ervaren in hun leven. Geef dat zij de vriendschap, bemoediging, troost en zorg van hun naasten mogen ondervinden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jozef Yuan Zaide, priester en martelaar tijdens vervolgingen in China, door Christus onze Heer.