Barmhartige God, U zegent Uw Kerk steeds weer met de getuigenis van de heiligen. Bij deze gedachtenis van de heilige Charbel, monnik en hermiet, willen wij Uw bijzondere zegen vragen voor alle inwoners van Libanon. Geef dat zij altijd met elkaar de vrede van Jezus Christus zoeken en nastreven. Wij vragen U dat de machthebbers en religieuze leiders in Libanon het materiële en geestelijke welzijn van hun landgenoten steeds voor ogen houden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Charbel Makhlùf, kluizenaar, door Christus onze Heer.