vrijdag 24 februari 2023

Almachtige God, Gij hebt de Kerk het bloedgetuigenis van de martelaren geschonken als een krachtig voorbeeld van trouw aan Uw Zoon, de Gekruisigde. Wij bidden U vandaag voor christenen in Turkije die in armoede leven en die ook te lijden hebben onder vervolging vanwege hun geloof. Wij vragen U: schenk hun geduld en vertrouwen en geef dat, onder druk van de internationale gemeenschap, hun situatie verbetert. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Josef Mayr-Nusser, lekengelovige en echtgenoot, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen in Italië, door Christus onze Heer.