vrijdag 24 december 2021

Almachtige en eeuwige God, uw Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. De woorden van Jezus Christus zijn woorden die leven brengen en die levens redden. Op weg naar de viering van de geboorte van uw Zoon naar het vlees, bidden wij U vandaag voor alle mensen van goede wil wereldwijd. Geef dat zij de komst van de Messias steeds mogen ervaren in hun dagelijks leven en dat zij hun vreugde daarover in alle vrijheid mogen uitdragen aan hun naasten. Door Christus onze Heer.