Genadige God, Uw almacht openbaart zich in tedere ontferming voor de machtelozen. Wij bidden U vandaag voor de machthebbers, media-prinsen en rijken in India. Geef dat zij met daadkracht de grote problemen van armoede, uitbuiting en vervuiling aanpakken die hun landgenoten teisteren. Open hun hart voor de Paasboodschap van Jezus Christus en verleen dat zij hun invloed, macht en rijkdom gebruiken in dienst van de opbouw van Uw Koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Fidelis van Sigmaringen, martelaar, door Christus onze Heer.