Almachtige eeuwige God, aan behoeftigen schenkt Gij hoop op betere tijden; aan mensen die verdriet hebben en die lijden onder nood schenkt Gij troost en hulp. Wij bidden U vandaag voor Uw Kerk in Iran. Geef dat zij de uitdagingen van de Iraanse samenleving met wijsheid en geduld tegemoet gaat. Schenk haar wijze leiders, liefvolle weldoeners en bekwame verkondigers. Door Christus onze Heer.