vrijdag 23 september 2022

Almachtige God, U hebt Uw Gezalfde, Jezus van Nazareth, gezonden om ons heil te brengen door zijn vrijwillige zelfgave aan het kruishout. Wij vragen U dat vele jongeren in Sri Lanka geraakt worden door zijn offer en de Goede Boodschap omarmen. Geef dat wij altijd trouw blijven aan Jezus Christus en hem eren met werken van naastenliefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige William Way, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.