vrijdag 23 oktober 2020

Goede God, al Uw liefdevolle daden komen samen in de kruisdood van Uw Zoon, Jezus Messias. Wij bidden vandaag om Uw zegen voor Irakezen van goede wil. Uit dank voor hen die dialoog tussen de Iraakse bevolkingsgroepen nastreven; voor hen die oog en hart hebben voor de penibele situatie van religieuze minderheden in Irak. Zegen hen en doe hen inzien dat Uw heilige Geest de bron is van hun goede wil. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Clotildis Angela en haar gezellinnen, martelaressen, door Christus onze Heer.