vrijdag 23 juli 2021

Heer onze God, Jezus Messias, Uw eniggeboren Zoon, heeft vrijwillig de kruisdood ondergaan omwille van ons heil. Hij heeft de dood ontwapend en ontkracht met zijn verrijzenis uit de doden. Op deze vrijdag danken wij U voor de missiecongregaties in Brazilië die Jezus’ Goede Boodschap van verlossing en overwinning metterdaad uitdragen aan hun landgenoten. Wij vragen U: geef dat zij met geleefde zuiverheid, vreugde en wijsheid vele Brazilianen bereiken en bezielen. Dit vragen wij U op voorspraak van de Zeven Martelaren van Barcelona, door Christus onze Heer.