vrijdag 23 februari 2024

God onze goede Vader, U hebt Uw goedheid voor alle mensen geopenbaard in Jezus Christus, onze goede Herder. Wij danken U in deze Veertigdagentijd voor zijn Boodschap van heil en verlossing voor alle mensen. Wij bidden U: geef dat de machthebbers in China Uw almacht erkennen en dat zij, naar het voorbeeld van Uw Zoon, de armen helpen, de ontheemden onderdak geven en de mensen vrijheid bieden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Polycarpus, bisschop, martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.