vrijdag 23 april 2021

Almachtige God, Jezus de Christus heeft zich uit vrije wil prijsgegeven aan de kruisdood om ons met U te verzoenen. Wij bidden U in deze Paastijd voor mensen in Honuduras en Guatemala die grote en kleine offers brengen ten behoeve van het welzijn van hun naasten. Voor mannen en vrouwen die onbaatzuchtig behulpzaam zijn, vrede zoeken en gerechtigheid verkondigen. Om Uw rijke zegen in hun leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Joris, martelaar, door Christus onze Heer.