God van gerechtigheid en vrede, Uw goede daden zijn niet te overtreffen. Terwijl wij uitzien naar de komst van de Vredevorst Jezus Christus, willen wij U danken voor allen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid. Wij bidden U dat zij de juiste woorden vinden om mensen nader tot elkaar te brengen. Dat onze wereld de vruchten van hun arbeid moge proeven. Dat mensen overal inzien dat ware vrede de gave is van het geloof in Uw Zoon – geloof dat zich uit in daden van naastenliefde. Door Christus onze Heer.