Machtige Heer, barmhartige God, U openbaart zich in de broederlijke en zusterlijke liefde voor elkaar. Wij bidden U voor de kleine groep Christenen in de Palestijnse gebieden. Geef dat zij de moed niet verliezen bij intimidatie en discriminatie. Dat zij een leven leiden dat beantwoordt aan hun heilige roeping en zó de Blijde Boodschap uitdragen aan hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Clemens, paus en martelaar, door Christus onze Heer.