Almachtige God, In de kruisdood van Uw Zoon Jezus Christus hebt Gij Uw heerlijkheid aan alle volken geopenbaard. Wij vragen U op deze vrijdag: waak over het werk van Uw barmhartigheid en geef dat Uw Kerk op de Filipijnen en de rest van Azië standhoudt in de belijdenis van Uw Naam. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Clotildis Angela en haar gezellinnen, martelaressen, door Christus onze Heer.