Almachtige God, alle redding komt van Uw Zoon, Jezus Messias, die Zijn leven prijsgaf om de mens met U te verzoenen. Wij vragen Uw zegen voor Turken van goede wil die telkens weer vrede en gerechtigheid zoeken. Voor Turkse journalisten, leraren en leraressen, artsen, verplegers en sociale werkers: dat zij Jezus Christus en zijn Kerk ontmoeten en omarmen. Door Christus onze Heer.

_x000D_