God van liefde, Uw Zoon Jezus Christus genas gebroken mensen en troostte hen die verdriet kenden. Zijn hart was vol van Uw brandende liefde. Wij bidden U op deze feestdag voor mensen die zich alleen en eenzaam voelen. Dat zij de grote liefde van Uw Zoon mogen ervaren in hun leven. Wees hen nabij en geef dat zij de vriendschap en genegenheid van hun naasten mogen ondervinden. Door Christus onze Heer.