God onze Vader, U hebt Uw goedheid en zorg voor alle mensen geopenbaard in Jezus van Nazareth, de goede Herder. Wij danken U voor zijn Evangelie van heil en redding voor alle mensen. Wij vragen U: geef dat de machthebbers en religieuze leiders in Azerbeidzjan Uw almacht erkennen en dat zij, naar het voorbeeld van Uw Zoon, de armen helpen, de ontheemden onderdak geven en de mensen vrijheid bieden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Polycarpus, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.