vrijdag 22 september 2023

Genadige God, Jezus Christus, de Mensenzoon, heeft ons gevraagd dat wij U met vertrouwen bidden om herders voor Uw volk. Wij bidden U daarom voor roepingen tot diaconaat en priesterschap in Malawi. Geef speciaal dat nieuwe diakens en priesters zich willen inzetten voor de – soms gevaarlijke – evangelisatie van hun landgenoten. Geef dat gulle harten hun zending financieel, en met gebed willen steunen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Mauritius en zijn gezellen, martelaren tijdens vervolgingen onder de Romeinse keizer Maximian Herculeus, door Christus onze Heer.