vrijdag 22 oktober 2021

Almachtige God, uw goede en barmhartige Geest wekt ons op tot onbaatzuchtige liefde voor onze naasten. Vandaag bidden wij U voor vluchtelingen uit Yemen die tijdelijk in Saoedi-Arabië wonen – speciaal voor de kinderen. Om geborgenheid, veiligheid, troost en hoop. Geef dat zij voldoende materiële en geestelijke bijstand ontvangen van mensen die uw goedheid willen uitdragen. Door Christus onze Heer.