Genadige God, Uw grootheid en almacht worden bezongen tot aan de uiteinden van onze aarde. Wij danken U voor de Christenen in Australië die de Blijde Boodschap ter harte nemen en uitdragen aan hun landgenoten in woord en in daad. Wij danken U ook voor alle Australiërs van goede wil die zich inzetten voor hun landgenoten die getroffen zijn door verdriet, neerslachtigheid of eenzaamheid. Door Christus onze Heer.