vrijdag 22 juli 2022

Goede God, Uw Zoon Jezus de Messias heeft vrijwillig de kruisdood ondergaan omwille van ons heil, en met zijn opstanding uit de doden heeft hij de dood voor altijd ontkracht. Op deze vrijdag danken wij U voor de Christenen in Nigeria die dit Evangelie van heil en verlossing metterdaad uitdragen aan hun landgenoten. Wij vragen U: geef dat hun vrome levenswandel veel vrucht mag dragen voor alle Nigerianen. Dit vragen wij U, op voorspraak van de heilige Maria Magdalena, Apostel van de Apostelen, door Christus onze Heer.