vrijdag 22 april 2022

Heer onze God, in de grote stilte klinkt de lofzang van de engelen en heiligen die U eeuwig prijzen. Wij bidden U in deze Paastijd uit dank voor de kluizenaars, kluizenaressen, monniken en monialen die met standvastigheid bidden voor de noden van de wereld en voor de komst van Uw Koninkrijk. Wij vragen Uw zegen voor deze mannen en vrouwen: dat zij trouw blijven aan hun roeping en zich gesterkt weten door nieuwe broeders en zusters die hun levenswijze willen delen. Door Christus onze Heer.