Eeuwige God, Uw Zoon is de Goede Herder en het Lam. Wij danken U voor Zijn komst in ons midden en vragen dat ons wachten op Zijn komst met Kerstmis uitloopt op een vreugdevolle hoop op Zijn komst op het einde der tijden. Geef dat de machtigen van onze wereld de almacht van het kwetsbare Kerstkind erkennen en dat zij hun eigen macht steeds inzetten ten goede. Door Christus onze Heer.