God onze Vader in de hemel, Uw heilige Geest schenkt ons het ware leven. Wij willen vandaag Uw Geest vragen voor de Christenen in Iran die de Goede Boodschap van Uw Zoon verkondigen aan hun landgenoten. Wij vragen Uw bescherming bij hun verkondigingswerk: dat zij kracht en wijsheid ontvangen in moeilijke situaties. Geef dat hun toewijding veel geestelijke vrucht mag dragen voor de Iraniërs. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaar Mauritius en zijn gezellen, door Christus onze Heer.