God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus heeft voor ons geleden aan het kruis en heeft met zijn verrijzenis de dood voor altijd vernietigd. Wij danken U voor onze broeders en zusters in Maleisië, Thailand en Singapore die deze Goede Boodschap van heil uitdragen aan hun landgenoten. Wij vragen U: beziel deze mannen en vrouwen en geef hun wijsheid, geduld en liefde bij hun verkondigingswerk. Geef dat hun trouw veel vrucht mag dragen voor hun landgenoten en voor heel onze wereld. Dit vragen wij U, op voorspraak van de heilige Maria Magdalena, door Christus onze Heer.