Goede God, Jezus Christus Uw eniggeboren Zoon genas eenzame en gebroken mensen met Zijn liefdevolle aanraking. Wij vragen Uw ontferming voor mensen die lijden onder ziekte, eenzaamheid en neerslachtigheid in de grote steden van Egypte. Geef dat zij mensen ontmoeten die de liefde van Uw Zoon uitdragen in daden van naastenliefde. Uit dank voor alle Egyptenaren van goede wil. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige John Fisher en de heilige Thomas More, martelaren, door Christus onze Heer.