Barmhartige God,Uw Zoon Jezus Christus heeft ons allen verlost door zijn kruisdood en verrijzenis. Wij bidden U in dit Jaar van Barmhartigheidvoor alle vluchtelingen die in Turkije verblijven, speciaal voor Christenen die het geweld in Syrië en in Irak zijn ontvlucht. Schenk verlichting in hun moeilijke situatie en schenk troost en hoop op een betere toekomst. Wees vooral de jonge kinderen steeds nabij met Uw liefdevolle zorg.Door Christus onze Heer.