Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft Zijn ene Kerk gebouwd op de belijdenis van de apostelen. Wij bidden dat Gij de Kerk blijft zegenen met de gaven van Uw heilige Geest en dat zij stand houdt als een teken van licht en wijsheid midden in de verwarring van onze tijd. Wij bidden U voor Uw Kerk in nood, waar ook ter wereld. Om verlichting van de vervolgingen en om een vast geloof voor de vervolgden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus, apostel en martelaar, door Christus onze Heer.