Levende God, Uw Woord schept alles wat goed is. Wij danken U voor de doortastende mannen en vrouwen in India die de vreugdevolle Boodschap van Uw Zoon uitdragen aan armen en rechtelozen. Wij vragen U vandaag: bemoedig deze bezielde Christenen in hun verkondigingswerk. Schenk hun wijsheid, kracht en voorzichtigheid, opdat hun werk vrucht mag dragen voor alle inwoners van India. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Vincentius, diaken en martelaar, door Christus onze Heer.