vrijdag 21 oktober 2022

Genadige God, Gij schenkt ons het eeuwige leven in Uw Zoon, Jezus Christus. Wij bidden U voor onze geloofsgenoten in Irak die voortdurend op hun hoede moeten zijn voor intimidatie en geweld. Geef dat steeds meer jonge mensen in Irak de Blijde Boodschap omarmen en elkaar herkennen als beelddrager van Uw Zoon. Geef dat zij mogen groeien in liefde voor U, voor elkaar en voor heel Uw schepping. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Agatho de Eremiet, door Christus onze Heer.