vrijdag 21 mei 2021

Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Christus, de Gekruisigde die leeft, noemt ons zijn vrienden. Hijzelf openbaart zich in de oprechte vriendschap tussen mensen. Wij bidden U op deze vrijdag in de Paastijd voor onze jonge broeders en zusters. Dat zij mogen groeien in het ware geloof, alsook in Christelijke vriendschap voor hun naasten. Geef dat zij verstandige en liefdevolle besluiten nemen op hun levensweg en schenk hun hoop in de toekomst. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Christian de Chergé en zijn medebroeders Trappisten, monniken en martelaren, door Christus onze Heer.