vrijdag 21 juli 2023

Barmhartige Heer, Uw Zoon Jezus van Nazareth wil ons vrijmaken van de Boze die in ons is gaan nestelen. Op eigen kracht is de mens niet in staat zich te ontworstelen aan de zonde. Genees ons met Uw levensadem en maak ons vrij om ons onvoorwaardelijk en concreet in te zetten voor onze naasten die in armoede leven. Geef dat ons gebed voor Uw Kerk in nood vandaag de armen overal ten goede komt. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Victor, lekengelovige, martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.