Liefdevolle God, de mens – man en vrouw – hebt Gij op de zesde dag geschapen om U in vrijheid te dienen. Wij vragen vandaag Uw zegen voor de bisschoppen, priesters en diakens in Pakistan. Om trouw aan hun roeping, om wijsheid in moeilijke situaties en om de moed om het Evangelie met voorzichtigheid te verkondigen aan hun naasten. Geef dat de Pakistani’s steeds meer kans krijgen om de Weg van Jezus Christus in vrijheid te mogen volgen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Yi Yun-on, echtgenoot, vader, boer en catechist, martelaar tijdens de Koreaanse vervolgingen, door Christus onze Heer.