Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus is het Lam zonder gebrek dat de zonden van de wereld wegdraagt. Zijn offer is onze redding. Wij bidden U op deze vrijdag voor de katholieke parochies in Vietnam. Dat zij levende gemeenschappen zijn waar het Evangelie wordt verkondigd, beleeft en uitgedragen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Pius X, paus, door Christus onze Heer.